the goodman group
university of cambridge  


   Chemists in the UK (by Department)

Taiwan - Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academica Sinica

Biophysics
Ta-Chau Chang
Huan-Cheng Chang
Szu-Yuan Chen
Kuei-Hsien Chen
Yit-Tsong Chen
Tung-Jung Chuang
Theoretical Atomic Collisions
Spectroscopy and Dynamics
Ion Spectroscopy and Dynamics
Gas Phase Dynamics
Reaction Dynamics
Wun-Shain Fann
Chau-Chung Han
Yew Kam Ho
Yen-Chu Hsu
Keh-Ning Huang
Lian-Pin Hwang
Andy Kung
Yuan-Tseh Lee
Sheng-Hsien Lin
Jiing-Chyuan Lin
King-Chuen Lin
Shen-Maw Lin
Huei Tarng Liou
Shang-Bin Liu
Kopin Liu
Alexander M. Mebel
Surface Nanostructure
Chi-Kung Ni
Theoretical Atomic Physics
Thin Film Processing
Nuclear Magnetic Resonance
Solid State Nuclear Magnetic ResonanceCatalysis
Ker-Jar Song
Condensed Phases Laser Spectroscopy
Surface Nonlinear Optical Spectroscopy
Wen-Bih Tzeng
Juen-Kai Wang
Jyhpyng Wang
Yuh-Lin Wang
Dah-Yen Yang
Xueming Yang© Goodman Group, 2005-2019; privacy; last updated January 19, 2019

department of chemistry University of Cambridge